FLABéLOS/HyperVibe - vibrační fitness plošina

Co je FLABéLOS-Hypervibe
FLABéLOS je revoluční vibrační fitness plošina, která funguje na základě oscilačních vibrací, kdy plošina „cvičí za Vás“ a nabízí stejný přínos během 15-ti minut jako hodinové cvičení. Vibrační plošina je certifikována normou ISO-13485 jako zdravotnická technika.

Jak funguje oscilační vibrační cvičení
Vibrační plošina je navržena tak, aby zapojovala svalstvo celého těla a přitom negativně nezatěžovala klouby a páteř. Vibrační plošina způsobuje svalové kontrakce, díky kterým svaly nepřetržitě pracují po celou dobu cvičební lekce. Tyto kontrakce nejen, že zpevňují svalstvo celého těla, ale zlepšují také pružnost svalů, spalují tuky, zlepšují metabolismus, redukují celulitidu a napomáhají odvodňovat organismus, zvyšují dodávání buněčného kyslíku a živin, což zpomaluje degenerativní proces stárnutí.

Proč oscilační vibrace
Oscilační pohyb, tedy naklápění, nyní považují lékaři a fyzioterapeutové za nejbezpečnější a nejefektivnější vibrační techniku.
Na rozdíl od pístových (POWER PLATE) nebo lineárních vibrací, které mohou způsobovat problémy a nepohodlí, je oscilační pohyb více dimenzionální. Nezávislý výzkum ukázal, že oscilační pohyb je nejbezpečnější a nejefektivnější.
Hlavní rozdíl mezi oscilační vibrací a pístovou vibrací je, že při pístové vibraci se obě nohy současně pohybují nahoru nebo dolů, ale při oscilační vibraci se jedna noha pohybuje nahoru a druhá dolů.
Efekt pístové vibrace je, že při pohybu nahoru, je vysílána komprese impulsů přes nohy do páteře a právě tento silný impuls je problém. U oscilační vibrace je vliv na páteř výrazně redukován díky tomu, že komprese vznikající při pohybu jedné nohy nahoru je vyrovnávána dekompresí z pohybu druhé nohy dolů.

Proč ​FLABéLOS/HyperVibe
Bez ohledu na Vaší fyzickou kondici budou při vibračním cvičení podvědomé napínací reflexy stahovat téměř všechna Vaše svalová vlákna najednou, zatím co při tradičním cvičení je používáno jen 45% svalových vláken.
Tradiční cvičení zvyšuje svalovou sílu, protože tělo reaguje na další odpor tvořený zátěží přes pravidelnou gravitaci. Při vibračním cvičení reaguje tělo na zrychlení spíše než na další zatížení, což je lepší než standardní cvičební podněty. Tělo se musí více přizpůsobit, aby překonalo tuto větší zátěž a Vy tak dosáhnete cvičebních cílů rychleji.
Kromě toho vibrace zvyšují produkci regenerativních hormonů, stimulují krevní cirkulaci v kůži a svalech, stimulují kostní tkáň (prevence osteoporózy), stimulují lymfatický systém a zvyšují bazální (klidový) metabolismus.
Výše uvedené má tak za následek větší sílu, rychlost a výdrž, rychlou regeneraci svalů a tkání, zvýšenou pružnost, mobilitu a koordinaci, zvýšení produkce kolagenu, redukci tuků a funguje proti celulitidě. Vypadáte a cítíte se více fit, ale nemusíte intenzivněji cvičit. Přidaná hodnota vibračního cvičení je zlepšená kvalita cvičení a efektivnost, takže cvičební lekce jsou kratší a Vy se rychleji zotavíte.
Lepší zapojení svalů, které vibrační plošina zapojuje ve srovnání s tradičním cvičením znamená, že je třeba méně času (10 - 30minut), aby byla maximálně zapojena určitá svalová skupina svalů. Při minutě cvičení na vibrační plošině vydáte více energie a dojde rychleji k efektu posílení svalů. Toho je dosaženo s minimálním namáháním kloubů, páteře a vazů. Můžete vykonávat statické nebo dynamické pohyby včetně stoje, sedu, kleku, lehu a položení rukou. Na vibrační plošině můžete tedy jen stát ve správném postoji se zatažením příslušných svalů nebo provádět téměř všechny cviky typické pro cvičení v posilovně.

Co Vám cvičení na FLABéLOS/HyperVibe přinese:

Kdy používání ​FLABéLOS/HyperVibe konzultovat s lékařem

Demonstrace cvičení na stroji ​FLABéLOS/HyperVibe